1288

Zonnepanelen goed voor het klimaat!

Bij het opwekken van zonnestroom komen geen milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen vrij. Met een set van 10 zonnepanelen op je dak bespaar je 1.400 kilo CO2 per jaar.

Er komt wel wat CO2 vrij bij de productie van zonnepanelen, want daar is energie voor nodig en die komt meestal nog uit fossiele brandstoffen. Maar na 2 jaar zonnestroom opwekken, heb je net zoveel energie bespaard als er nodig was voor de productie van het systeem. Zonnepanelen gaan zeker 25 jaar mee; de rest van de 23 productieve jaren is elke opgewekte kWh netto milieuwinst.

 

Toekomst van zonnepanelen

Het beschikbare dakoppervlak voor zonnepanelen in Nederland is meer dan 400 km2. Dit is voor de komende decennia ruim voldoende om zonnepanelen op daken te kunnen blijven plaatsen. Er zullen ook steeds meer zonnepanelen komen op andere locaties, bijvoorbeeld op geluidswallen, oude vuilstortplaatsen en braakliggende terreinen. Het elektriciteitsnetwerk is voor de komende 20 jaar zwaar genoeg om meer zonne-energie te verwerken, zolang er niet heel erg veel zonnepanelen op één plek worden geïnstalleerd.

(bron: Milieucentraal)

Meer tips en weetjes